Ψυχικές διαταραχές

Ορισμός της Ψυχικής Διαταραχής.

Ο όρος ψυχική διαταραχή περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων που έχουν σχέση με την ψυχική κατάσταση και την συμπεριφορά ενός ατόμου. Οι διάφορες ψυχικές διαταραχές εκδηλώνονται με μια ποικιλία συμπτωμάτων βιολογικών – σωματικών, ψυχολογικών – συναισθηματικών και κοινωνικών και ανάλογα διακρίνονται σε πολλές διαγνωστικές κατηγορίες.(Καραστεργίου, Μπούρας, Boardman 2001)

Τι δεν ισχύει για τις ψυχικές διαταραχές:

 • Οι ψυχικές διαταραχές οφείλονται σε αδυναμία χαρακτήρα και ο καθένας μπορεί να απαλλαγεί από τα συμπτώματα αν το θέλει.
 • Οι ψυχικές διαταραχές είναι το αποτέλεσμα της κακής διαπαιδαγώγησης.
 • Οι ψυχικές διαταραχές προκαλούνται από πνεύματα, έλλειψη θρησκευτικής πίστης, κατάρες και είναι η τιμωρία του Θεού για παραπτώματα.
 • Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης σε σοβαρές ψυχικές διαταραχές.
 • Η ψυχική διαταραχή μπορεί να αντιμετωπιστεί από το ίδιο το άτομο. Η επίσκεψη σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι δείγμα αδυναμίας και προσωπικής αποτυχίας.
 • Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές δεν είναι ικανά να συμμετέχουν σε αποφάσεις για τη θεραπεία τους.
 • Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές παρουσιάζουν και νοητική καθυστέρηση.
 • Τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές παρουσιάζουν βίαιη και παραβατική συμπεριφορά.
 • Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές δεν μπορούν να εργαστούν.
 • Η κατάθλιψη είναι μια φυσιολογική κατάσταση στους ηλικιωμένους.
 • Η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές δεν επηρεάζουν τα παιδιά και τους εφήβους.
 • Οι ψυχικές διαταραχές  είναι μεταδοτικές.
 • Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές είναι πολύ επικίνδυνα και βίαια. Περισσότερο από τον μέσο γενικό πληθυσμό.

(Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Στην πραγματικότητα:

 • Οι ψυχικές διαταραχές όπως και κάθε σωματική ασθένεια χρειάζονται αντιμετώπιση. Κάθε ψυχική διαταραχή δεν πρέπει να αγνοείται, ούτε να αντιμετωπίζεται με υπομονή και αναμονή στο χρόνο. Για την αντιμετώπιση της  απαιτείται τις περισσότερες φορές ένας συνδυασμός θεραπευτικών παρεμβάσεων όπως φαρμακοθεραπεία,  ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική εκπαίδευση κ.α.
 • Οι περιπτώσεις εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς δεν είναι περισσότερες απ’ ότι στο γενικό πληθυσμό ενώ η εμφάνιση βίας στα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές σχετίζεται κυρίως με την ακαταλληλότητα της θεραπείας και την έλλειψη στήριξης και αποδοχής.
 • Η εμφάνιση της κατάθλιψης δεν έχει να κάνει με αδυναμία του χαρακτήρα αλλά με αλλαγές ψυχοσωματικής φύσης. Δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη στους ηλικιωμένους. Οι οικείοι των ηλικιωμένων καλό είναι να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης και να αποζητούν βοήθεια όταν κρίνεται αναγκαίο.
 • Αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη μπορεί να παρατηρηθούν και σε παιδιά και εφήβους.
 • Υπάρχουν πολύ καλύτερες θεραπευτικές δυνατότητες όταν η ψυχική διαταραχή αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται από την εμφάνιση των πρώτων ακόμη συμπτωμάτων (πρόδρομα συμπτώματα), ακόμη κι αν αυτά μπορεί να μην προκαλούν μεγάλη ανησυχία στον  οικείο περίγυρο.

Για την διάγνωση μιας ψυχικής διαταραχής απαιτείται προσεκτική εξέταση και εκτίμηση μιας σειράς παραγόντων όπως οι ψυχικές λειτουργίες του ατόμου, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στις οποίες ζει και οι  βιολογικοί – γενετικοί παράγοντες που τον καθορίζουν.